Vyhledávání

Kontakt

Masérské a relaxační studio U Myšáka
Víta Nejedlého čp. 632 I.patro (žlutý dům) 537 01 Chrudim www.masazeumysaka.cz


606 664 979
721 990 728

masazeumysaka@seznam.cz

Havajská technika Ho´oponopono

"Ho´oponopono je cenný dar, který pomáhá člověku rozvinou funkční vztah se svou podstatou a nepřetržitě prosit o nápravu chybných myšlenek, slov a skutků. Podstata techniky tkví ve svobodě a bezpodmínečném osvobození od minulosti..."

Celá metoda Ho´oponopono je založena na čištění - mysli, vzorců myšlení, vzpomínek, o návratu do "nulového stavu", který můžeme také nazvat stavem dokonalého bytí. Vyčištěná mysl je mysl zbavená ega, tedy naše formy, která je závislá na minulosti, míjející přítomnost a řešící budoucnost.

Je více než zřejmé, že jako lidé jsme si vytvořili po tisíciletí vzorce myšlení, tedy programy, na základě nichž jednáme, přizpůsobujeme se jim, nahlížíme díky nim na náš život, lidí kolem nás, životní situace... Spousta těchto programů je pouhým virem, který napadá naši mysl a nutí nás k chybným rozhodnutím, špatným interpretacím "skutečností", ke strachu  pochybám... 

Mysl vyčištěná od minulosti, nezatížená budoucností, nám dává jedinečnou příležitost k uvědomění si významu bytí. Svět i vesmír je krásný a dokonalý, bude záležet jen na nás, jak je budeme vnímat...

Řízená relaxace

Řízená relaxace je komplexní a standardizovaný postup. Zahrnuje v podstatě relaxaci těla (fyzickou), zklidnění myšlení (meditaci) a aktivní vizualizaci. Celý postup probíhá v klidné místnosti, vleže a se zavřenýma očima. Během tohoto postupu dochází nejdříve k tělesnému uvolnění podobně jako při autogenním tréninku, potom k uvolnění mysli, což můžeme pochopit jako zklidnění proudu myšlenek nebo lehkou meditaci. Součástí postupu je praktické vizualizační cvičení. Říkáme mu aktivní vizualizace, kdy si koučovaný nejdříve trénuje své vizualizační schopnosti a následně niterně mentálně pracuje na svých projektech. Řízená relaxace a aktivní vizualizace. Každý se postupně naučí provádět celý postup řízené relaxace a aktivní vizualizace samostatně. Pravidelným cvičením se celý proces zrychluje, což je velmi praktické a umožňuje tuto metodu kdykoliv použít v pracovním procesu, během dne a i s otevřenýma očima.
Řízenou relaxací dochází k fyzickému uvolnění napětí celého těla. Řízená relaxace pomáhá odstraňovat působení stresu, úzkosti a napětí v lidském těle. Relaxace je cesta k uvolnění a zklidnění myšlení. Pokud se naučíte zklidnit tok svých myšlenek, naučíte se také své myšlenky účinně kontrolovat. Říká se, že se nám v životě děje jen to, na co myslíme. Negativní myšlenky zaměstnávají naši mysl mnohem více než je zdrávo. Jsou příčinou našich obav, neúspěchu a malého sebevědomí. Naše myšlenky jsou také úzce spjaty s našimi emocemi. Pokud jsou myšlenky negativní, jsou i naše emoce nepříjemné a zatěžující. Současně s nimi se v našem těle spouštějí stresové procesy, které velmi nepříznivě ovlivňují nejen celý stav organismu, ale i náš osobní výkon. Každý zná stavy, kdy jen myšlenka na nepříjemnou událost v minulosti nebo na obávaný úkol, který je před námi (např. vystoupení na poradě, kritika) spustí nepříjemné reakce, jako je bušení srdce, pocení, úzkost, nervozita atd.