Vyhledávání

Kontakt

Masérské a relaxační studio U Myšáka
Víta Nejedlého čp. 632 I.patro (žlutý dům) 537 01 Chrudim www.masazeumysaka.cz721 990 728

masazeumysaka@seznam.cz

Nadměrné používání podprsenek a lymfatický systém

17.02.2022 11:22


Mnozí lékaři a výzkumníci poukazují na to, že nošení těsné podprsenky brání pohybu lymfy, což může přispívat ke vzniku rakoviny prsu. Důvod je ten, že zablokovaná lymfa neodvádí z těla nečistoty, kterým bylo vaše tělo během dne vystaveno.
Hliník či jiné materiály, z kterých jsou kostice vyrobeny, jsou jedním z potenciálních toxinů, které se mohou nahromadit v lymfatickém systému, pokud je jeho činnost narušena. Existuje několik solidních studií o rakovině a nošení podprsenek. Mezi nimi vyniká jedna, kterou provedly antropoložky Sydney Singerová a Soma Grismaijerová, autorky knihy Móda si to žádá (Dressed to kill, The Link Between Breast Cancer and Bras).
Studie na vzorku 4000 žen zjistila, že ty ženy, které podprsenky nenosí, mají riziko rakoviny prsu mnohem nižší než ty, které je nosí.
Dále zjistily následující fakta:
ženy, které nosily podprsenky 24 hodin denně, měly šanci 3 ze 4 (tedy 75% riziko) onemocnění rakovinou prsu
ženy, které nosily podprsenku více než 12 hodin denně, avšak ne do postele, měly riziko 1 ku 7 (14 %)
ženy, které nosily podprsenku méně než 12 hodin denně, měly riziko onemocnění 1 ku 52 (1,9 %)
ženy, které nosily podprsenku zřídka nebo nikdy, měly riziko onemocnění rakovinou prsu pouze 1 ku 168 (0,6 %)
Když bychom tedy porovnali ženy, které nosily podprsenku stále a ty, které ji nenosily vůbec nebo jen zřídka, rozdíl v riziku byl až 125 násobný!
Pro srovnání – na základě této studie, je souvislost mezi rakovinou prsu a nošením podprsenky 3 krát vyšší, než souvislost mezi rakovinou a kouřením.
Není pak nehoráznost, že zatímco na krabičkách cigaret jsou znázorňována varování o rakovině, na štítcích k podprsenkám není vůbec nic?
Uvedená studie sice nekontrolovala možný dopad jiných faktorů, které by mohly její výsledky zkreslit, avšak jiné studie dospěly k podobným závěrům.
Například, skupina japonských vědců zjistila, že nošení podprsenky může snížit hladinu melatoninu až o 60 %. Ten je nezbytný pro regulaci spánkového cyklu. Mnohé další studie pak potvrdily, že melatonin má i protirakovinný účinek.
Jestliže nosíte podprsenky a chcete se snížit riziko či se vyvarovat rakoviny prsu, doporučujeme pravidelné ruční masáže lymfatického systému od kvalifikovaných masérů.

Závěr
Nenechávejte si toto pouze pro sebe a podělte se o to s kamarádkami. Nikdy nevíte, koho můžete zachránit.

Fotka uživatele Masáže U Myšáka Chrudim.